Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 7
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Rady pro Vás » Předkupní právo je zpět

Předkupní právo je zpět

Od 1. ledna 2018 dochází na realitním trhu k významným změnám. Novela občanského zákoníku totiž navrací „do hry“ zákonné předkupní právo pro spoluvlastníky nemovitosti. Toto právo zaniklo s realizací nového občanského zákoníku k 1. 1. 2014. Přijatá novela tak ve vztahu k nemovitostem představuje návrat zpět před účinnost současného občanského zákoníku.

 

Co znamená návrat předkupního práva pro vlastníky nemovitostí?

  • Jedná se o skutečnost, kdy je spoluvlastník povinen předně nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ostatním spoluvlastníkům v případě, že by ho chtěl převést na třetí osobu. Ti mají tři měsíce na rozmyšlenou, zda část nemovitosti koupí.
  • Teprve v případě, že spoluvlastníci odprodej odmítnou, může jej vlastník prodat třetí straně. Pokud ale svůj podíl neprodá ani jinému zájemci a cenu změní, musí opět podíl nejdříve nabídnout spoluvlastníkům s předkupním právem. Poté následují další tři měsíce čekání, zda se za nových podmínek rozhodnou spoluvlastníci svůj podíl odkoupit či nikoli.
  • Spoluvlastníci se však mohou svého předkupního práva vzdát. Taková informace se musí nově zapsat do katastru nemovitostí.

    444917-top_foto1-4xf9h

Na jednu stranu přináší návrat předkupního práva ochranu ostatních spoluvlastníků, kteří mohou do určité míry ovlivňovat, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem. Na druhou stranu však představuje významné omezení dispozice spoluvlastníka se svým podílem.

 

 

Výjimka u osoby blízké

Předkupní právo se týká úplatných i bezúplatných převodů (např. darování). Jediná výjimka nastane ve chvíli, kdy se bude jednat o převod podílu osobě blízké, tedy rodiči, manželovi, sourozenci, dítěti atd.

 

Porušení předkupního práva

Dojde-li k porušení předkupního práva, může se spoluvlastník, jehož předkupní právo bylo porušeno, obrátit na nového majitele podílu s požadavkem na odkoupení. Nabyvatel bude mít povinnost nemovitost skutečně nabídnout, a to za stejných podmínek, jaké měl při pořizování on sám (cena, termíny apod.). Pokud tak nový majitel neučiní, lze tuto povinnost vynucovat i soudní cestou.

 

A jak to bude vypadat v praxi?

Představte si, že prodáváte byt s parkovacím místem nebo garážovým stáním, které máte v podílovém spoluvlastnictví s ostatními v domě. Vaši sousedé z bytového domu budou mít předkupní právo na vaše místo na parkovišti nebo ve společné garáži.Vy jim musíte doručit nabídku garážového stání nebo podílu ke koupi. Bude-li se jednat o velkou jednotku, mohou tam být i potomci majitelů a vy je musíte vyhledat, najít jejich adresy a oslovit je.Ve velkých domech tak může jít až o desítky bytů.  A od každého spoluvlastníka garážových prostor budete potřebovat písemnou odpověď. Všechny tyto úkony budou poměrně časově náročné a může se tedy stát, že klienti, kteří budou mít připravený třeba úvěr, budou potřebovat rychle pořídit nemovitost anebo se budou bát samostatných rizik, se tak rozhodnou raději pro nemovitost, která právě není zatížená předkupním právem na podílové spoluvlastnictví.

Potřebujete poradit s prodejem nemovitosti v podílovém spoluvlastnictví?  Kontaktujte náš tým QUANTUM nemovitosti.