Rychlé vyhledávání
Počet nemovitostí v nabídce: 7
Provozováno na realitním systému Realman
Nacházíte se: Úvod » Rady pro Vás » Pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti?

Pojištění domácnosti nebo pojištění nemovitosti?

I když obě spojení zní podobně a spousta lidí mezi nimi nemusí dělat rozdíly – jsou rozdílná. Pojištění domácnosti není to samé jako pojištění nemovitosti. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl?

obrazek_pojisteni-afb5ba_pod_clanekPředně si ujasníme oba pojmy – tedy pojištění nemovitosti a domácnosti. Pod pojmem domácnost rozumíme vlastně vše, co se nachází uvnitř domu. Takže veškeré zařízení a vybavení. Když si představíte, že vezmete svůj domek a obrátíte jej vzhůru nohama, tak vše, co z něj vypadne, je domácnost. A nemovitost je všechno to, co tam zůstalo. Takže zdi, okna, dveře, radiátor, apod.  Je proto důležité pojistit obě. Nemovitost i domácnost. Protože když začne hořet, patrně lehne popelem celý dům a ne jen domácnost.

Velkou chybu představuje sjednat si pojištění nemovitosti a tak nějak počítat s tím, že vám přeci logicky zároveň s ním musí vzniknout i pojištění domácnosti. Bohužel tomu tak není. Obě pojištění se většinou sjednávají samostatně.

Pojištění domácnosti

Pojištění domácnosti chrání movité věci, které jsou součástí vnitřního vybavení nemovitosti. Takovýto druh pojištění se vztahuje na nábytek, elektroniku, spotřebiče, sportovní vybavení, oblečení, atd. Současně se pojištění domácnosti vztahuje i na stavební součásti bytu (malby, tapety, podlahy, vestavěné spotřebiče, kuchyňské linky, apod.). Na tento výčet se však určitě nespoléhejte a raději si pročtěte pojistné podmínky. Tam by mělo být vše konkrétně uvedeno. V rámci tohoto typu pojištění může být zahrnut i sklep, půda nebo balkón a věci, v těchto místech uložené.

Pojištění nemovitosti

Pojištění nemovitosti umožňuje pojistit rodinný nebo bytový dům, rekreační chalupu či chatu amnohé další stavby. V rámci pojištění nemovitosti je poskytována ochrana majetku, který je spojen se zemí a nelze jej odnést. Pojištění tedy kryje škody na stavbě a stavebních součástech, které jsou s danou budovou pevně spojeny (např. radiátory, klimatizace, zdi, střecha, podlahy, okna, apod.).

Žádná budova není naprosto nedobytná pro zloděje, žádná neodolá přírodním živlům. Proto se základní pojištění nemovitostí většinou týká například škod, které způsobil požár, výbuch, přímý úder blesku, pád letadla, případně jeho části nebo nákladu, povodeň nebo záplava, vichřice nebo krupobití, sesuv půdy či sněhová lavina, zřícení skal nebo zemin, pád stromů, stožárů či jiných předmětů. Dále k němu patří tíha sněhu nebo námraza, zemětřesení, voda vytékající z vodovodního zařízení, pojistka se vztahuje i na věci odcizené krádeží vloupáním nebo loupeží, vandalismem nebo kouřem.

Výše pojistného plnění

Výše pojistného plnění je částka, kterou pojišťovna vyplatí v případě poškození či úplného zničení pojištěné nemovitosti. Tato částkase stanovuje různými způsoby. Jedním z nich je výpočet provedený pojišťovnou, další je založen na posudku znalce.

Pokud chcete najít nejen nejlevnější pojištění nemovitosti, ale také to, které se vztahuje na co nejvíce pojistných událostí, určitě využijte srovnání nabídek pojištění nemovitosti, které jsou dostupné online.

Pokud si stále nevíte s pojištěním svého bydlení rady, kontaktujte náš tým Quantum, a.s. Vyškov.